Logo Casa Lourán

Declaración de accesibilidade.

Casalouran.com comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao portal casalouran.com.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade co RD 1112/2018
  • Debido á automatización dalgunhas das publicacións poderían existir páxinas cun aniñamento de etiquetas HTML.
  • Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.
 2. Carga desproporcionada
  Non aplica.
 3. Contido que non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Contidos multimedia en directo.
  • Contido multimedia pregrabado de base temporal do pleno e roldas de prensa, ou publicado antes da entrada en vigor do Real Decreto.
  • Poden existir arquivos ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes da entrada en vigor do Real Decreto que non cumpren na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 13 de xuño de 2023 e está baseada nunha autoavaliación levada a cabo polo desenvolvedor da páxina.

A data da última revisión foi o 20 de xuño de 2023.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2 do RD 1112/2018), por exemplo:

 • informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
 • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web a través do formulario de contacto deste sitio web.

As comunicacións serán recibidas e tratadas polo titular da web.

Contido opcional

Este sitio web:

 • Deseñouse adaptándose aos estándares e normativas vixentes en relación á accesibilidade, cumprindo cos puntos de verificación de prioridade 2 (AA) definidos na especificación de Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web (WCAG 2.1).
 • Cumpre cos requisitos da Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerando as excepcións do Real Decreto 1112/2018.
 • Está deseñado para a súa correcta visualización en dispositivos de escritorio, tablet e móbiles para unha resolución mínima de 1280x1024.
 • Realizouse utilizando HTML5 como linguaxe de marcado e follas de estilo CSS 3 para o seu deseño.
 • Está deseñado para o seu uso con javascript non intrusivo ofrecendo, no caso de que o seu navegador non o soporte, a súa correspondente alternativa non javascript.
Logo Casa Lourán
Logo FacebookLogo Instagram

+34 679 251 163

info@casalouran.com
Rastrebas, Val de Xestoso. 15315 - Monfero, A Coruña

Isto foi obra de Sr. Concejo